szepcik

14 tekstów – auto­rem jest szep­cik.

... i choćbyś przeszedł więcej dróg ode mnie to i tak ciągle będziemy się uczyć od siebie . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 marca 2016, 23:57

Mi­mo upływające­go cza­su
niektóre wspomnienia
ciągle na no­wo w nas się rodzą

dob­re czy złe
nie da się ich wymazaćdar czy przek­leństwo ? 

myśl • 7 września 2015, 19:50

Pielęgnując dob­re wspom­nienia tuszu­jemy własną pa­mięć . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2015, 10:41

myślę , że po­winieneś to wie­dzieć - pa­miętam


Przep­raszam za słowa , które por­wał czas
gdy gładzi moją twarz jes­tem bez­radna

je­dyne cze­go chce to dot­rzy­mać słowa . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 grudnia 2014, 19:10

Gdy już wszys­tko stra­cisz
stojąc nad przepaścią
zro­zumiesz jak zat­ka­ne
uszy miałeś patrząc
na us­ta blis­kich ...

więcej po­kory , mniej dumy 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 grudnia 2014, 00:17

Na­ga tańczę ciemną nocą
tyl­ko księżyc na mnie patrzy
przecze­sując mo­je włosy
chy­ba tak jak ja czu­je się samotny


2005.07.04 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 września 2014, 21:12

Nie py­taj czy żałuje cze­goś
po­myśl
cze­go będzie To­bie brak ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2014, 19:38

Anioł i Baletniczka

za­nim usnę
chciałabym przytulić
dziecię mo­je
zaj­rzeć w oczy
tak ra­dos­ne
wy­pełnione miłością

tam gdzie idę
nie zo­baczę blas­ku
tak czys­te­go
nie poczu­je ciepła
na mej twarzy

idę choć bardzo
chcę zos­tać ...

... a gdy już
dotrę do celu

tańczyć będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 września 2014, 00:55

Wszys­tko co mam ...

wszys­tko co po­siadam w mym sercu
za­biorę ze sobą w podróż niez­naną

Wszys­tko co dostałam

wszys­tko co pachnie pa­pierem i władzą
zos­ta­wię za sobą bez cienia żalu
bym nie czuła ciężaru ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2014, 23:57

Była ta­ka okrągła
przej­rzys­ta i radosna
te­raz pękła
bańka mydlana
nic nie zos­tało
z jej is­tnienia ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lipca 2014, 21:36

szepcik

szepcik

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 marca 2016, 01:36krysta sko­men­to­wał tek­st ... i choćbyś przeszedł [...]

1 lutego 2016, 11:16Homo viator sko­men­to­wał tek­st Mimo upływające­go cza­su niektóre [...]

1 lutego 2016, 10:57Kali5555 sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam ... wszys­tko [...]

1 lutego 2016, 10:57Kali5555 sko­men­to­wał tek­st Mimo upływające­go cza­su niektóre [...]

7 września 2015, 20:54Irracja sko­men­to­wał tek­st Mimo upływające­go cza­su niektóre [...]

7 września 2015, 19:50szepcik do­dał no­wy tek­st Mimo upływające­go cza­su niektóre [...]

28 marca 2015, 13:16Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Pielęgnując dob­re wspom­nienia tuszu­jemy [...]

28 marca 2015, 10:41szepcik do­dał no­wy tek­st Pielęgnując dob­re wspom­nienia tuszu­jemy [...]